Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Státní dávky a příspěvky jsou vynikající pobídkou pro děti. Lidé se s větší pravděpodobností stanou rodiči, protože vědí, že v prvních letech stát pomůže, ať už je to domácí nebo ne, ať už je to pátý nebo první. Legislativně zaručující přídavky na dítě, stát zaplatil všechny otázky plateb do každého federálního okresu. Podívejme se, jaké platby jsou splatné při narození druhého dítěte nebo prvního dítěte, svobodných matek, rodičů s mnoha dětmi a do jakého věku potomků rodiče mají právo počítat s touto státní pomocí.

Druhy přídavků na děti vyplácené v Rusku

Stát vyplácí rodičům finanční pomoc buď z vlastního rozpočtu, nebo z povinných fondů sociálního pojištění. Jaké jsou výhody mít dítě? "Cena" za včasnou registraci těhotenství, mateřské dovolené, přechod rodiny na status mnoha dětí. Při osvojení dětí jsou adoptivní rodiče naprosto stejní v právech se svými příbuznými.

Podle četnosti plateb jsou všechny dotace ze státu rozděleny do dvou hlavních typů:

 1. Jednorázové (jednorázové) jednorázové platby prováděné na konkrétním věcném základě: skutečnost, že dokumentují těhotenství, porod nebo osvojení.
 2. Periodické (měsíční) poplatky. Jedná se o dlouhodobou výplatu peněz, kterou stát pokračuje až do zániku důvodů nebo určitého věku dítěte. Například mateřská péče platí jen jeden a půl roku.

Zaměstnavatel je povinen provádět jednorázové a měsíční platby do služebních rejstříků v souladu s právním řádem v rámci pojistné smlouvy mezi ním a zaměstnancem. Maminka, která nemá zaměstnavatele, čerpá dotace v místním (prostřednictvím registrace, registrace) oddělení sociální ochrany. Stejná organizace platí peníze za přijetí dítěte do tří měsíců.

Paušální částka

Druhy dotovaných paušálních plateb:

 • porod, narození dětí (podle mateřství);
 • mateřský kapitál;
 • přijetí nebo vazba dítěte;
 • narození dítěte.

Pro koho je mateřská dávka pro dítě? Těhotné ženy, které byly na gynekologické registraci před 12 porodními týdny; zaměstnankyně pojištěné zaměstnavatelem; studentky; nepracující ženy s potvrzeným statusem nezaměstnanosti; manželky branců (samostatný typ dotace). Tato paušální částka se vyplácí dětem, kteří ji přijali, do tří měsíců. Právo na tuto hotovostní platbu má:

 • jakéhokoli osvojitele;
 • jeden adoptivní rodič;
 • každý opatrovník nebo správce dětí mladších 14 let a starší mládež.

Mateřský kapitál je jednorázová vládní dotace, která je hmatatelná pro rodiče. Zaplatí se všem narozeným a adoptovaným dětem s výjimkou prvorozených. Právo na přijetí má rodilá nebo adoptovaná matka, osvojitel (pokud je jediným adoptivním rodičem). Grant se vyplácí pouze dětem narozeným nebo přijatým od 1. 1. 2007.

Měsíčně

Měsíční příspěvky pro děti jsou:

 1. Odměna se vyplácí pouze v případě péče do jednoho roku a šesti měsíců pouze rodičům, kteří jsou oficiálně na mateřské dovolené (jiní příbuzní).
 2. Dotace pro děti branců. Zaplaceno jejich manželkám nebo příbuzným, kteří na dítě dohlížejí.
 3. Platby za každého novorozence, počínaje třetím dítětem. Upraveno právními předpisy místních zákonodárců.
 4. Odškodnění matek (dalších příbuzných), pozorování dětí do 3 let. Osloven pouze pracující nebo úředně nezaměstnaný.

Velikost přídavků na děti v roce 2022-2023

Zaručené platby ze státního rozpočtu jsou v zákoně upřesněny a nezměněny pro všechny kraje: například dodatečné platby ženám, které předčasně registrují těhotenství (do 84 dnů). Výše dávek z dotací místního a federálního rozpočtu se vypočítává podle určitého vzorce a liší se v jednotlivých regionech. Platby za každého následného novorozence v rodině se statusem mnoha dětí v Petrohradě se tak liší od dávek ve Vladivostoku.

Vypočítat, kolik bude příspěvek na porod v roce 2022-2023, povolit on-line kalkulačka. Taková služba poskytuje například informační stránku pro děti. Tato služba je poskytována informačním místem pro děti: zde je nutné uvést město, počet a věk stávajících dětí, délku jejich těhotenství, průměrnou hodnotu jejich platu za poslední dva roky. Automatizovaný systém vypočítá a zobrazí částku.

Mateřství

Shromážděný na porod zaměstnané ženy má nárok na přídavek na dítě. Výše dotací se vypočítá a časově rozlišuje zaměstnavatel. Mateřská dovolená trvá: po dobu deseti týdnů před porodem a po přepravě více dětí - 12 a 16. Velikost platby se rovná plné výši průměrného platu za všechny dny vyhlášky. U novorozence se poskytuje jednorázová kompenzační platba ve výši 14 497, 80 RUB.

Dodatečná pevná hotovostní platba je poskytována manželkám konzumentů vojáků (draftees). Po sto osmdesáti dnech těhotenství mají nárok získat od státu 22 tisíc 958 rublů. 78 policajt. Platba v hotovosti je možná pouze s poskytnutím potvrzení, že těhotná žena je registrována, a její služebník je ve službě.

Při registraci na počátku těhotenství

Další jednorázová platba této kategorie je 543 rublů 67 kopecks. Oficiálně nezaměstnané ženy, soukromé podnikatelky dostávají tuto dotovanou pomoc jako povinné sociální pojištění. Pracující ženy jsou hrazeny zaměstnavatelem a pro studenty na plný úvazek jsou smluvní zaměstnanci placeni formou státního sociálního pojištění. Podmínkou získání dotace je potvrzení o zápisu s těhotenstvím nejvýše 12 porodnických týdnů.

Platby mladé rodině při narození dítěte

Regionální (místní) dotace zahrnují finanční pomoc mladé rodině. To je například guvernér platba v Moskvě, Sevastopol, Nižnij Novgorod region. Kolik platí mladí rodiče? Výše dotací na životní minimum je: \ t

 • 5 minima na prvorozeného;
 • pro druhého novorozence - 7;
 • pro všechny ostatní děti - 10.

Částka se vypočítá s ohledem na oficiální současnou velikost životního minima. Výše dávky se převádí na sociální kartu nebo spořitelní knížku. Podmínky přijímání peněz:

 • je nezbytné, aby otec a matka byli mladší než třicet;
 • že jeden z nich (nebo oba) má trvalou registraci;
 • žádosti o dávky vydané do jednoho roku ode dne doručení.

Při převozu dítěte na vychovávání v rodině

Základem pro získání materiální pomoci od státu je osvojení a opatrovnictví. Příspěvek se rovná výši platby za narození dítěte v roce 2022-2023 (jednorázová kompenzační dotace). Zvyšuje se z 14 tisíc 497 rublů. 80 kopecks až 110 tisíc 775 rublů. (Listopad 2022-2023), pokud rodina přijímá několik sester-bratrů, dítě ve věku osmi let nebo zdravotně postiženou osobu. Právo obdržet peníze mají strážci, adoptivní rodiče, opatrovníci, adoptivní rodiče.

Mateřský kapitál při narození druhého dítěte

Jedná se o hotovostní certifikát, jehož právo je uchováno při narození každého dalšího dítěte (třetí, čtvrté atd.). Dotace v roce 2022-2023 se rovná 453026 rublů, vynaložených pouze bezhotovostními fondy. Rodiče mají právo z těchto peněz vytvořit financovaný důchod, mohou je naučit všechny děti v rodině nebo utratit bydlení (koupit, stavět). Začátek realizace této materiální pomoci je možný až po třetím narozenin dědice. Příjmy rodin neovlivňují výši této podpory.

Péče o děti do 1, 5 roku

Dávky v mateřství jsou fixní. Zaměstnankyně (veřejné, soukromé) dostávají čtyřicet procent svého průměru ve výši dvou let výdělku. Platba nepracujícím rodičům se počítá ve Správě sociálního zabezpečení, jeho minimální velikost v běžném roce je 2 718, 35 rublů, to znamená, že nebude nižší dotace. 19855, 78 rublů - maximální možné materiální podpory.

Péče o děti do 3 let

Vnitrostátní právní předpisy nestanoví materiální podporu až na 3 roky: přestanou vyplácet příspěvek na péči po 1, 5 roce. Rodiče, kteří zůstávají na mateřské dovolené, dostávají měsíční náhradu (spíše podmíněnou) - 50 s. V mnoha regionech místní legislativa stanoví další částky, které jsou placeny vedle vládních náhrad.

Platba v hotovosti před dovršením věku 16 nebo 18 let

Na tuto pomoc se mohou spolehnout pouze svobodné matky. Platby jsou účtovány z místního rozpočtu daného okresu. Odhadovaný rozsah ve složkách entity Ruské federace se mění od tři sta rublů k jeden a půl tisíce, dotace pokračují jen s každoročním potvrzením jediné matky její postavení. V dubnu 2013 spolkový zákon zřídil další hmotnou pomoc - měsíční důchod pro postižené děti (první skupina) od tří do osmnácti let (8704 rublů).

Státní podpora pro velké rodiny

Dostane se název velké rodiny a přidá se k třetímu dědici. Spolu s novým statusem má nárok na speciální pomoc (úroveň ochrany chudých). Otázky týkající se objemu plateb a možných dávek jsou ponechány federálním okresům a seznam státních podpor je tvořen ze seznamu uvedeného v prezidentském dekretu č. 431 z roku 1992:

 1. 30% sleva na účty.
 2. Priorita při vstupu do mateřských škol, nemocnic, zdravotnických táborů.
 3. Bezdůvodná léčba ve státních institucích, poskytování drog dětem do šesti let.
 4. Bezplatné cestování městskou dopravou.
 5. Škola, sportovní oblečení za rok (kromě června až srpna).
 6. Pro žáky a studenty je jídlo ve vzdělávací instituci bezplatné.
 7. V měsíci 1 volný den kulturních akcí.
 8. Dotace pozemku.
 9. 50% sleva na cestu dětí s jedním rodičem na místo léčby.
 10. Daňové přestávky.
 11. Matky předčasného odchodu do důchodu.

Jaké doklady jsou potřebné pro registraci příplatků pro děti

Příspěvek je poskytován pouze na základě žádosti, osobní návštěvy a poskytnutí balíčku podpůrných dokladů. Seznam všech odkazů a dokumentů (kopií) pro registraci státních dotací by měl být proveden v okresním oddělení Správy sociálního zabezpečení. Pro určité kategorie žadatelů existují dodatečné požadavky: osamocené matky, osoby se zdravotním postižením, studenti, nepracující rodiče, manželky vojenského personálu, proto pouze odborníci uvedou přesný počet požadovaných dokladů. Rovněž uvedou metodická doporučení, jak vypočítat splatné platby od státu.

Video: postup pro výpočet přídavků na děti v roce 2022-2023

Co mohou osamocené matky, adoptivní rodiče, opatrovníci, manželky branců, rodiny s nízkými příjmy očekávat? Do jaké doby děti platí? Jak vypočítat částku stanovenou rodiči nezávisle, jaká data a vzorec vzít jako základ? Proč některé organizace odmítají tyto dávky platit? Všechny odpovědi jsou nejlépe známé zástupcům Centra pro sociální zabezpečení.

Vysvětlují mechanismus působení zákonů o dávkách na místní úrovni, poskytují rady ohledně vydávání důchodů v Sobies, získávají výhody, zvyšují platby. Říkají vám, jaké dokumenty a kolik bude potřeba pro registraci každého typu státní podpory, v jaké době by měla být účtována, kde se vztahují na pracující a nezaměstnané rodiče. V prezentovaném videu naleznete více informací o tomto:

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Kategorie: