Praxe vyznání existuje v církvích od starověku, ale ne mnoho farníků rozhoduje o svátosti pokání. Existuje mnoho důvodů: nechápou, jaký druh jednání jsou, nevědí, jak se na to připravit. Příprava ve skutečnosti netrvá dlouho a nevyžaduje hotovostní výdaje. Další informace o tom, co dělat před přiznáním.

Jak se připravit na přiznání

Člověk, který se chce přiznat, musí pochopit, že nebude litovat před otcem, který je pouze svědkem, ale před Bohem. Je konfrontován s úkolem obviňovat se z hříchů, aniž by je ospravedlňoval. Nestačí stručně hovořit o tom, co se stalo, musíte si být vědomi všeho, co bylo řečeno, a pochopit, že to ničí život. Příprava na přiznání trvá zpravidla nějaký čas, aby si člověk mohl sbírat své myšlenky.

Půst před přiznáním

Za důležitý okamžik přípravy se považuje půst, jehož doba trvání je individuálně projednána s knězem. Pokud se nemocný člověk bude vyznávat, těhotná nebo kojící žena nebo někdo, kdo často přijímá společenství, dostane oslabení. Pro všechny ostatní trvá místo 3 dny. Zakázané mléčné výrobky, maso, vejce. Pokud jsou tyto dny chyceny v kostele rychle, měli byste také vyloučit ryby ze stravy. Zrna, zelenina, ovoce, sušené ovoce, ořechy jsou povoleny.

Je důležité nejen se omezit na jídlo, ale také změnit svůj životní styl. Je nepřijatelné pokračovat na zábavných místech, sledovat zábavné programy, trávit dny v nečinnosti. Příprava na přiznání znamená mluvit se svou duší, ukončit případy, které jsou vyhrazeny pro pozdější, zapamatovat si zapomenuté lidi, vzdát se špatných návyků.

Seznam hříchů před přiznáním

Pro ty, kteří doposud nevstoupili do svátosti, se doporučuje připravit si seznam připravovaných hříchů, aby nezapomněli. Na konci příspěvku může být převezen kněz k hoření. Nemůžete své hříchy vyslovovat sami a dávat seznam hříchů, které bys četl kněze. Poznámka žádoucí stručné, stručné položky s převody bez dekódování. Například, pokud manžel změnil svou ženu, seznam by měl být napsán stručně, bez vysvětlení - cizoložství. Pokud je člověk neustále v nepřátelství s příbuznými, nemusíte mluvit o příčině konfliktu a psát odsouzení svých příbuzných.

Existuje názor, že listy hříchů brání soustředění a proměňují svátost v něco formálního. Z tohoto důvodu, pokud osoba dělá dobře bez seznamu, je vhodné jej nepoužívat. Při přípravě můžete udělat krátké poznámky o doporučených vzorcích. Například, aby se vytvořily oddělené seznamy hříchů proti Bohu, hříchy proti lidskosti. Volejte věci podle svých vlastních jmen, nepoužívejte zlomený jazyk církve, ale nativní (v našem případě ruština).

Co číst před přiznáním

Jak se připravit na přiznání? Účel konverzace s knězem není příběhem o vašem životě, ale pokání srdce. Pokud jdete bez přípravy, bez úmyslu napravit a činit pokání, vyznání bude neplodné a prázdné. Je velmi důležité číst pravoslavnou literaturu: Nový zákon, evangelium, modlitební knihu, je vhodné si přečíst knihu "Zkušenost budování vyznání" I. Krestyankina. Před svátostí je nezbytné číst modlitby.

Modlitba před přiznáním

Během přípravy na vyznání a společenství je věřící očištěn ve fyzické a duchovní povaze. První je dosaženo zdrženlivostí a pokáním, druhým modlitbami. Je nezbytně nutné modlit se ráno a večer doma, kromě toho navštěvovat večerní služby. Z modlitby je „modlitba před vyznáním“ povinná - lze ji nalézt v každé modlitební knize. Čtením věřící obdrží v duši pokoru, přiblíží se k Bohu a tak dále.

Kánonský kánon před přiznáním

Nepísaná pravidla vyznání jsou taková, že věřící se musí obeznámit s kázeňským kánonem, který plně odhaluje podstatu pokání. Práce se nachází v pravoslavné modlitební knížce. Kajícný kánon je jakýmsi pláčem, který volá člověka, aby truchlil nad svými hříchy a všemi špatnými skutky lidstva od samého počátku světa. Práce je složena takovým způsobem, že se autor považoval za hříšníka a tato myšlenka zní jako leitmotiv od začátku do konce. Přikázání přimějí čtenáře, aby si uvědomil svou duši a vyhnal z ní temné myšlenky.

Jak se přiznat v kostele

Pokud někdo přijde do chrámu poprvé, stojí za to si vybrat čas, kdy kněz není příliš zaneprázdněn. Nejméně lidí ve všední dny. Musíte se osobně obrátit na kněze, požádat o čas pro konverzaci a požádat o přípravu na přiznání. Náboženství je také praktikováno v kostelech s davem lidí. V tomto případě musíte počkat na svou tahu, pak jít k knězi, představit se, sklonit hlavu. Hříchy by měly být vypsány s odkazem na Pána Boha. Nakonec kněz čte modlitbu, po které by měl být políbený kříž, ruka kněze.

Nemá-li kněz příležitost přijmout všechny, může použít společné vyznání. Jak je v tomto případě přiznání v církvi? Kněz po shromáždění lidí uvádí nejčastější hříchy a činí pokání. Potom každý přijde k knězi za permisivní modlitbu. Společné vyznání nevyhovuje těm, kteří se nikdy nepoznali nebo nemají vážný hřích.

Jaké hříchy jsou na přiznání

Je nutné činit pokání z hříchů spáchaných skutkem, slovy nebo myšlenkami. Doporučuje se připomenout ty, které se objevily od posledního pokání. Poprvé musíte zkusit vzpomenout si na všechny hlavní věci, které se od šesti let odehrály. Neměli byste mluvit o všem podrobně, je lepší pouze hla- sovat konkrétní hříchy, aniž byste skryli nějaká tajemství. Ti, kdo to považují za obtížné, kněží doporučují vytvořit úplný seznam a v případě potřeby jej přečíst. Nezapomeňte zahrnout hříchy proti Kristu a proti ostatním.

Jak se chovat v přiznání

Doporučení:

  1. Církev by měla respektovat posvátné místo: nedělat hluk, nepřitahovat pozornost.
  2. Ženy mají zakázáno vstupovat do oltáře, muži - pouze se svolením kněze.
  3. Když je vyznání vyzváno k pojmenování jména, mělo by se zmínit jméno dané při křtu.
  4. Pokud je svátost vykonávána s davem lidí, nezaměňujte ty, kteří se hlásí. Neměli byste se držet, poslouchat hříchy druhých.
  5. Pokud je přiznání první, měli byste na to upozornit - kněz jistě poskytne veškerou možnou pomoc.

Video: jak se připravit na přiznání

Kategorie: